Close

આવાસ (હોટેલ / રિસોર્ટ / ધર્મશાલા)

ખાનગી હોટેલ્સ, રિસોર્ટ્સ, ગેસ્ટ ગૃહો અને ધર્મશાળાઓની સંખ્યા વિવિધ પ્રકારની ટેરીફ સાથે મહેસાણા, વડનગર, બેચરજી અને ઉંઝામાં ઉપલબ્ધ છે.

  • હોટેલ રાજપથ: નાગાલપુર હાઇવે
  • હોટેલ જનપથ: રાધનપુર ચોકડી
  • હોટેલ સહારા બ્રિજ: મોઢેરા ચોક્ડી
  • હોટેલ ન્યૂ જનપથ: પાલાવાસના હાઇવે
  • સેફ્ર્રોની હોલીડે રિસોર્ટ
  • હોટેલ હાઇનેસ: જલારામ મંદિરપાસે, મહેસાણા અમદાવાદ હાઇવે
  • શંકુ વોટર વર્લ્ડ રિસોર્ટ